Saturday, February 06, 2010

PRODUK MAKANAN LAUT DARI KOTA BELUD TELAH DI TERIMA MASUK KE PASARAN NEGARA-NEGARA KESATUAN EROPAH (EU)

Warisan Hikmat Sdn Bhd adalah merupakan satu-satunya pengusaha produk makanan laut di Sabah yang mendapat pengiktirafan Kesatuan Eropah dan dibenarkan untuk mengeksport udang putih serta udang harimau ke negara-negara angotanya.

Syarikat ini adalah merupakan syarikat tempatan yang beroperasi di Kota Belud di kampung Dudar dalam kawasan DUN Tempasuk. Menurut Pengarah Urusan Syarikat ini, Ladang seluas 150 ekar ini mampu mengeluarkan production angaran 200 hingga 250 metrik tan sebulan dengan jumlah pekerja seramai 125 orang dan 95 peratus dari jumlah itu adalah rakyat tempatan.

Permohonan untuk mendapatkan sijil EU dilakukan pada 18 mac 2008, setelah melelui proses pengauditan dan memenuhi amalan-amalan standard yang ditetapkan oleh kesatuan Eropah (EU) maka syarikat ini telah mendapat kelulusan pada 13 mac 2009 yang lalu.Read more...

KOTA BELUD PERLU PERUNTUKAN KEWANGAN BAGI MEMPERBAIKI PRASARANA YANG ROSAK TERUK AKIBAT BANJIR BARU-BARU INI

Hasil lawatan saya ke beberapa buah kampung baru-baru ini selepas banjir melanda Kota Belud, saya dapati beberapa kerosakan berlaku khusnya dari segi kemudahan awam, pertanian, dan hakisan sungai. Setakat ini saya belum dapat laporan penuh berhubung dengan nilai sebenar kerosakan yang dialami, bagaimanpun saya dimaklumkan, Pegawai Daerah Kota Belud dan Ketua-Ketua Jabatan kini sedang memerinci nilai kerosakan sebenar berdasarkan laporan daripada Pengerusi-Pengerusi JKKK yang kampung mereka terlibat dilanda banjir baru-baru ini.

Ada juga kerosakan didapati telah menjejaskan petani contohnya taliair yang terputus di kampung Linau ke kawasan Taun Gusi Peninting yang disiarkan oleh akbar tempatan baru-baru ini. Namun atas tindakan pantas JPS Kota Belud kini ianya telah siap diperbaiki dan sudah boleh digunakan.

Dalam kesempatan pada kali ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada semua yang terlibat bagi membantu mangsa-mangsa banjir baru-baru ini. Terutama sekali kepada YAB Ketua Menteri Sabah, Ahli Parlimen Kota Belud, Wakil-Wakil Rakyat, Pegawai Daerah Kota Belud, Ketau-Ketua Jabatan, Pasukan Rela Kota Belud, Pemimpin-Pemimpin Masyarakat, Ngo, Media, Orang-orang perseorangan yang telah terlibat baik secara langsung dan tidak langsung. Semoga di atas keperhatinan dan pengorbanan yang anda telah sumbangkan, rakyat kita akan terus hidup dalam keadaan aman dan tenteram.

Gambar di bawah ialah lawatan saya ke Kampung Gunding dan Linau bersama Jurutera Kanan JPS Kota Belud dan Unit PKR Kawasan Tempasuk.Read more...

About This Blog

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP