Wednesday, December 30, 2009

LAWATAN AHLI EXCO KERAJAAN NEGERI SEMBILAN KE KAWASAN DUN TEMPASUK.

KOTA BELUD: YB Dato' Yunus Rahmat, Ahli EXCO Pertanian, Industri Asas Tani, Pembangunan Usahawan dan Koperasi ADUN klawang telah melakukan lawatan kerja ke Kawasan DUN Tempasuk pada 24/12/2009 yang lalu.

Tujuan lawatan ini di adakan ialah untuk melihat sendiri pembangunan yang sedang rancak berjalan di kawasan Dun Tempasuk. Beliau amat tertarik mendengar taklimat yang saya berikan kepada YB Datuk Seri Noh Omar berhubung dengan perancangan pembangunan ekonomi rakyaat di Daerah Kota Belud melelui programe pertanian sewaktu lawatan kerja kami ke Merocco dan Pakistan.

Pembanguan Jelapang padi Sabah, di Kota Belud yang melibatkan kawasan 10 ribu hektar, Programe menternak lembu tenusu sebanyak 1,000 ribu ekor dan penanaman getah bermutu tinggi melibatkan kawasan seluas 2,000 ekar dibawah projek Agropolitan dan melabuhkan tukun-tukun tiruan di persisiran pantai Kota Belud tentunya akan dapat membela nasib Petani, Penternak, Nelayan, Pekebun-Pekebun kecil getah dan sekali gus akan dapat mengeluarkan Kota Belud daripada antar Daerah termiskin di Malaysia. “Saya mahu melihat sendiri programe yang telus ini” kata YB, dan selepas 5 hari daripada Luar Negara beliau terus terbang ke Sabah untuk berkongsi pengalaman. Sebagai seorang YB yang ingin melihat kawasan dan rakyatnya maju tentunya kami sentiasa berongsi pengalaman untuk memajukan kawasan masing-masing.
Selain daripada lawatan ke Dun Tempasuk beliau juga telah melawat Tamu Putatan, bersama YB dalam rangka lawatan kerja tersebut ialah Pegawai Fama Negeri Sembilan dan seorang ahli perniagaan.

Lawatan ke Ladang Ternakan Lembu Tenusu yang dimiliki oleh Tuan Hj Junaidi


Tuan Hj Junaidi menceritakan pengalamannya diperingkat awal, memang mempunyai cabaran yang cukup besar kerana kekurangan pengelaman, tapi hasil kecekalannya, ternakan Lembu Tenusu yang berjumlah 48 ekor kini boleh menghasilkan pendapatan gross sehingga Rm 1,500.00 dalam satu hari.

0 comments:

Post a Comment

About This Blog

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP